Begeleiding

Het begeleiden van een project is ons op de huid geschreven zowel qua planning als qua uitvoering. Al meer dan 35 jaar voert Rob projecten uit. Met zijn technische achtergrond houdt hij alle aspecten van het project in de gaten. Maximale ontzorging is ook hier ons streven. En dit kunnen wij zowel voor de opdrachtgever als de opdrachtnemer doen!

Bij Project Management komt het aan op controle en communicatie. Tijdens het project treden er bijna altijd veranderingen op. Het is dan belangrijk dat er snel overlegd wordt om de einddatum te halen. Snel schakelen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is in dat geval belangrijk. Het is dan nuttig dat wij op technisch gebied een volwaardige partner zijn en zowel opdrachtgever als opdrachtnemer op dat gebied kunnen adviseren.

Het opstellen van een reële planning is essentieel. Met onze ervaring zijn wij in staat om te onderscheiden of een planning reëel is of niet en waar we de ijkpunten moeten neerleggen.

Maar ook de financiële planning is belangrijk: Constante ijking is noodzakelijk om aan het einde van het project binnen het gestelde budget te blijven. Door deze constante ijking kunnen we tijdig bijsturen en de benodigde correcties doorvoeren.