Project Details

  • Opdracht: Via van Dalen BV
  • Project: Toeristische Voetgangersbewegwijzering Zandvoort
  • Type: Advies / Ontwerp

Probleemstelling

Een plan maken om de bestaande voetgangersbewegwijzering te vervangen door een nieuwe op basis van een lijst van te verwijzen objecten en een pilot project. De gemeente adviseren in wat wel en niet te doen.

Aanpak

In overleg met de gemeente de lijst van te bewegwijzeren objecten opgesteld, de principes afgesproken en vervolgens de verschillende objecten en routes ter plaatse geïnventariseerd. Aan de hand van deze informatie een bewegwijzeringsplan opgesteld en besproken met de gemeente en uitgewerkt tot een definitief plan.