Project Details

  • Opdracht: Amarant Groep
  • Project: Bewegwijzering Daniël de Brouwerpark
  • Type: Advies / Ontwerp / Bestek / Aanbesteding / Begeleiding

Probleemstelling

De aanleiding om de bewegwijzering op het Daniël de Brouwerpark te vernieuwen is dat zowel bezoekers als cliënten als medewerkers locaties niet kunnen vinden. De probleemstelling is dat de bewegwijzering niet voldoet. Deze is onvolledig, onduidelijk, verouderd/ onjuist, niet helder en met diverse labels (Idris, Pauwer, Amarant) worden de locaties en routes aangegeven.

Aanpak

Eerst geïnventariseerd met de Projectgroep welke bestemmingen verwezen moeten worden. Vervolgens de "verkeersstromen" gedefinieerd en aan de hand hiervan de verschillende typen borden en de locaties bepaald. Dit als input voor het bewegwijzeringsplan gebruikt. Daarna het ontwerp van alle borden uitgewerkt.

Bijzondere hierbij is, dat het een park met autistische bewoners betreft, die gewend zijn met pictogrammen te werken. Daarom is besloten om de bewegwijzering op het park zelf alleen met pictogrammen uit te voeren.

Na goedkeur door de Stuurgroep het bestek opgesteld en de afdeling Inkoop bijgestaan bij de aanbesteding.