Project Details

  • Opdracht: Brabanthallen
  • Project: Bewegwijzering Buitenruimte Brabanthallen
  • Type: Advies / Ontwerp

Probleemstelling

De Brabanthallen kent verschillende bezoekersgroepen: Auto’s, bussen, vrachtauto’s, fietsers en voetgangers. Fietsers, voetgangers en bussen zijn hoofdzakelijk bezoekers, maar bij de auto’s moet ook rekening gehouden worden met MIVA’s, VIP’s, Taxi's, Standhouders, CREW en Artiesten. En deze kunnen naar verschillende ingangen of parkeerterreinen verwezen moeten worden. Ieder Evenement heeft een ander bezoekerspatroon en dat maakt het logistieke vraagstuk (want dat is het in feite) gecompliceerd. Wat nodig is, is een flexibele permanente en een permanente flexibele bewegwijzering. En dat is best wel ingewikkeld. We hebben onderzocht waar het accent op moet komen te liggen: Op het permanente of op het flexibele.

Aanpak

Wij zijn in eerste instantie gaan kijken naar de lay-out van het terrein en het gebruik van de verschillende parkeerterreinen en naar de locaties van de ingangen. Vervolgens hebben we de infrastructuur voor de diverse verkeersgroepen onder de loep genomen en deze in kaart gebracht, waarbij we ook gekeken hebben hoe we kruising van verkeer zo veel mogelijk kunnen voorkomen en daarmee voor een soepele en snelle afhandeling van het verkeer kunnen zorgen. Zowel van buiten naar binnen als van binnen naar buiten!

Van daaruit hebben we gekeken hoe we de verschillende verkeersstromen kunnen geleiden naar de gewenste locaties al dan niet met permanente of flexibele bewegwijzering. Hierbij was het van belang dat iedereen buiten zijn vertrouwde kaders durfde te denken. Daarom hebben we in de beginfase een aantal brainstormsessies gehouden over ideeën en mogelijke aanpassingen en oplossingen.

Aan de hand van deze inventarisatie hebben we voorstellen voor de diverse onderwerpen opgesteld.