Project Details

  • Opdracht: JUMBO
  • Project: Bewegwijzering & Signing Distributiecentrum Nieuwegein
  • Type: Advies / Ontwerp

Probleemstelling

Bij het nieuwe distributiecentrum van supermarktketen Jumbo in Nieuwegein hebben we naast het gebouw te maken met een buitenterrein en een parkeergarage. De routing op zowel het buitenterrein als de parkeergarage is voor een groot deel gedefinieerd door de wijze waarop de gebouwen zijn geplaatst en de wegen naar de gebouwen en parkeergarage. 

Bij het buitenterrein zijn een paar locaties waar aandacht aan de bewegwijzering gegeven moet worden. Er geldt op het terrein éénrichtingsverkeer wat de bewegwijzering eenvoudiger maakt. Omdat we te maken hebben met verschillende doelgroepen zowel qua verkeersdeelnemer (vrachtauto, personen auto, motor, fiets) als qua bedrijven (Jumbo, Mercedes, AH, De Bie) zullen we dit duidelijk kenbaar moeten maken voor de sturing van deze verschillende doelgroepen. 

Dit geldt ook voor de parkeergarage. In totaal biedt de 4-laagse parkeergarage plaats aan 1274 personenauto’s. Op de eerste verdieping zijn er 201 plaatsen voor Mercedes gereserveerd. Behalve voor Mercedes zijn er ook plaatsen gereserveerd voor huurders uit het gebied. Door middel van het tellen van de in- en uitgaande passen wordt bepaald of er ruimte is in de verschillende gebieden. De parkeergarage is met een passerelle verbonden met het distributiecentrum, zodat werknemers en bezoekers de oversteek droog kunnen maken.

Aanpak

Na een inventarisatie ter plaatse hebben wij de verschillende onderdelen opgepakt en voor ieder hiervan een advies met een ontwerp opgesteld. Daarbij lag op het buitenterrein vooral de nadruk op het scheiden van het vrachtverkeer en de personen auto's.

In de parkeergarage lag het accent op het sturen van de verschillende gebruikersgroepen: Jumbo-medewerkers, gebruikers van Mercedes, huurders van Ravenswade, minder-validen en E-auto's.

De verschillende onderdelen uitgewerkt tot een advies met een ontwerp.