Project Details

  • Opdracht: Citymanagement Centrum Schijndel
  • Project: Parkeergeleiding Centrum Schijndel
  • Type: Advies / Ontwerp

Probleemstelling

Eén van de doelstellingen van City Management Schijndel is om bezoekers van buiten de gemeente naar het centrum van Schijndel te trekken en deze dan een aantrekkelijk programma van mogelijkheden en activiteiten aan te bieden.

Waar men o.a. tegen aan loopt is het parkeren van deze bezoekers. De meeste parkeerplaatsen in het centrum van Schijndel vallen onder de blauwe zone met een maximale parkeertijd van 2 uur, op de Markt zelfs slechts een ½ uur. Op korte afstand van het centrum is alleen parkeergarage Logtenburg gratis. In een groter gebied is er de mogelijkheid om op meerdere terreinen vrij te parkeren.

Maar het wordt als onduidelijk ervaren “Waar is het Vrij Parkeren en waar geldt de Blauwe Zone?”

Een ander punt is, dat de parkeergarage Logtenburg (Centrum) voor het grootste deel leeg staat, omdat men waarschijnlijk denkt, dat parkeren in de garage geld kost. Hoe maken we dit voor de bezoeker van buiten de gemeente Schijndel duidelijk en hoe krijgen we de parkeergarage beter bezet?

Als de bezoeker op de “Vrij Parkeren”-locaties gaat parkeren, zal hij/zij langer in het centrum verblijven en waarschijnlijk meer uitgeven, wat goed is voor de Schijndelse ondernemers!

Ook is het belangrijk, dat men weet hoe ver het lopen is. Op de huidige voetgangersbewegwijzering ontbreekt dit. Toevoeging van het aantal minuten of afstand te lopen zou een verbetering zijn.

Alles in het kader van de bezoeker een goed en prettig gevoel te geven.

Aanpak

Na een eerste gesprek met het Citymanagement hebben wij de verschillende parkeerterreinen geïnventariseerd qua locatie,  aantal plaatsen en type (vrij/blauwe zone). We hebben de routes van buiten naar binnen oftewel de routes van de bezoekers van buiten Schijndel naar het Centrum van Schijndel in kaart gebracht.

Vervolgens hebben wij het bestaande parkeerverwijssysteem bekeken en vervolgens alternatieven hiervoor voorgesteld. Op basis van een gesprek met het Citymanagement hebben wij keuzes gemaakt voor een nieuw parkeerverwijssysteem.

Ook hebben wij nog naar het voetgangersverwijssysteem gekeken en hiervoor voorstellen opgesteld.

Alles in een rapport vastgelegd, dat wij samen met het Citymanagement aan de gemeente Meierijstad hebben voorgelegd en besproken.