Project Details

  • Opdracht: REVIS Verkeerstechniek
  • Project: Inventarisatie Objecten gemeente Loon op Zand
  • Type: Advies / Ontwerp

Probleemstelling

De gemeente Loon op Zand wil in kaart gebracht krijgen wat er aan borden op het gebied van toeristisch/recreatieve bewegwijzering op haar grondgebied staat met als doel om te komen tot een uniform hedendaags bewegwijzeringssysteem. De gemeente heeft aan REVIS Verkeerstechniek, leider op het gebied van toeristisch/recreatieve bewegwijzering, gevraagd deze borden in kaart te brengen.

Aanpak

Na een voorbereiding met het in kaart brengen van het gebied zijn wij gaan rondrijden en hebben alle borden gefotografeerd en de GPS-coördinaten vastgelegd.

Per foto hebben we de inhoud in een overzicht vastgelegd en elke foto op de plattegrond weergegeven.

Tenslotte hebben we een kort advies gegeven voor de vervolgstappen.