Project Details

  • Opdracht: Via van Dalen
  • Project: Toeristische Bewegwijzering SED
  • Type: Advies / Ontwerp

Probleemstelling

Via van Dalen zocht ondersteuning bij het realiseren van de toeristisch/recreatieve bewegwijzering in de gemeentes Stede Broec & Drechterland.

Aanpak

Eerst overleg gehad met de gemeentes over de criteria: Wie mag verwezen worden, vanaf welke punten mag verwezen worden. Vervolgens ter plaatse geïnventariseerd en aan de hand van deze inventarisatie en de gestelde criteria het bewegwijzeringsplan opgezet. Dit besproken met de gemeentes en de ondernemers en daarna Via van dalen ondersteund bij de verdere uitwerking.