Project Details

  • Opdracht: REVIS Verkeerstechniek
  • Project: Bedrijfsnummering De Blakt Venray
  • Type: Advies / Ontwerp / Begeleiding

Probleemstelling

Vraag was om de bedrijfsnummering op het bedrijventerrein De Blakt in Venray op te zetten.

Aanpak

Aan het bedrijventerrein was de nummerreeks 4000-5000 toegekend. Eerst de bewegwijzering in grote lijn opgezet op basis van het aantal gevestigde (en  mogelijk nog te vestigen) bedrijven. Vervolgens de bedrijfsnummers per pand / ingang toegekend en dit uitgewerkt in een Data-base.