Project Details

  • Opdracht: Recreatieschap Geestmerambacht
  • Project: Bewegwijzering recreatiegebied Geestmerambacht
  • Type: Advies / Ontwerp

Probleemstelling

In het recreatiegebied Geestmerambacht zijn een achttal recreatieve objecten, die meestal met eigen borden in hun bewegwijzering hebben voorzien. Het recreatieschap wil graag uniforme bewegwijzering conform CROW-262.

Aanpak

Ter plaatse de bestaande bewegwijzering in kaart gebracht, alle routes gereden en deze in kaart gebracht. Dit vervolgens verder uitgewerkt in een compleet plan met ontwerp van de borden, zodat het direct geproduceerd en geplaatst kan worden. Plan voorgelegd aan het Recreatieschap.