Project Details

  • Opdracht: Gemeente Uden
  • Project: Bewegwijzering parkeergarage Promenade Uden
  • Type: Advies / Ontwerp

Probleemstelling

De gemeente Uden heeft een nieuwe parkeergarage (P-Promenade) laten bouwen. De vraagstelling was: "Ontwerp de bewegwijzering in de parkeergarage en werk dit uit in een bebordingsplan."

Aanpak

Ter plaatse de situatie bekeken en in kaart gebracht. Dit vervolgens verder uitgewerkt in een compleet plan met ontwerp van de borden, zodat het direct geproduceerd en geplaatst kan worden. Plan voorgelegd aan de gemeente.