Project Details

  • Opdracht: Vereniging Bedrijven Breda-Oost (VBBO)
  • Project: Bewegwijzering bedrijventerrein Minervum Breda
  • Type: Advies / Ontwerp

Probleemstelling

In 2000 is in de gemeente Breda het bedrijfsnummersysteem op de bedrijventerreinen ingevoerd. Op het bedrijventerrein Minervum is de bewegwijzering vanaf de A27 aanwezig, maar veel verkeer komt ook vanaf de Tilburgseweg. Maar vanaf deze toegang is er geen bewegwijzering. De vraagstelling was: "Bekijk de huidige bewegwijzering, pas deze waar nodig aan en vul deze aan met de bewegwijzering vanaf de Tilburgseweg."

Aanpak

Ter plaatse de bestaande bewegwijzering in kaart gebracht, alle routes gereden en de situatie vanaf de Tilburgseweg in kaart gebracht. Dit vervolgens verder uitgewerkt in een compleet plan met ontwerp van de borden, zodat het direct geproduceerd en geplaatst kan worden. Plan voorgelegd aan de VBBO.