Project Details

  • Opdracht: Gemeente Wassenaar
  • Project: Bewegwijzering Langparkeren Wassenaar
  • Type: Advies / Ontwerp

Probleemstelling

Door een aantal straten te wijzigen in één-richtingswegen moest de Parkeerverwijzing aangepast worden. Daarbij wilde men onderscheid in verwijzing naar de betaalde Parkeergarages en de gratis Langparkeerplaatsen in de gemeente. De vraagstelling was: "Bekijk de huidige situatie en pas deze waar nodig aan."

Aanpak

Ter plaatse de bestaande parkeerplaatsen  en de bewegwijzering in kaart gebracht, alle routes gereden en de nieuwe situatie in kaart gebracht. Dit vervolgens verder uitgewerkt in een compleet plan met ontwerp van de borden, zodat het direct geproduceerd en geplaatst kan worden. Plan voorgelegd aan de gemeente.