Project Details

  • Opdracht: Provincie Flevoland
  • Project: Toeristisch- Recreatieve Bewegwijzering
  • Type: Advies

Probleemstelling

Het ruim 20 jaar oude bestaande bewegwijzeringssysteem was aan vervanging toe. Men wilde duidelijke richtlijnen om te komen tot een richtlijn welke objecten wel en welke niet vanaf de provinciale wegen verwezen mogen worden.

Aanpak

In samenwerking met de afdelingen Recreatie & Toerisme en Infra van de provincie Flevoland heeft De 4 Eijken Advies ondersteuning gegeven bij het leveren van een gedragen beleidskader voor Toeristische en Recreatieve objectbewegwijzering op Provinciale wegen waarin de volgende onderwerpen beschreven worden:

• Waar dient de toeristische bewegwijzering op provinciale wegen voor

• Wat zijn de Flevolandse uitgangspunten

• Beschrijving landelijke richtlijnen CROW die van toepassing zijn voor toeristische bewegwijzering op de provinciale wegen

• Aandacht voor visualisatie vanuit CROW richtlijnen (uitstraling, symboliek)

• Specifieke Flevolandse richtlijnen/verruiming/afwijkend t.o.v. de landelijke richtlijnen

• Afstemming met gemeenten en aantal ondernemers uit de sector

• Aanscherping en omschrijving Flevolandse richtlijnen.

Het resultaat is vastgelegd in de richtlijnnotitie “Bewegwijzering Recreatie & Toerisme Provincie Flevoland”. Met behulp van deze notitie kan de partij, die voor de provincie de bewegwijzering verzorgt, de aanvragen geheel zelfstandig afhandelen en wordt de provincie maximaal ontzorgd.