Project Details

  • Opdracht: Gemeente Oud-Beijerland
  • Project: Parkeergeleiding Gemeente Oud-Beijerland
  • Type: Advies / Ontwerp / Bestek / Aanbesteding / Begeleiding

Probleemstelling

Bezoekers, die op hun navigatiesysteem “Centrum Oud-Beijerland” ingeven, worden nu via de zuidelijke rondweg naar de W. van Vlietstraat geleid in het Centrum-Zuid. Daar is onvoldoende parkeerruimte met als gevolg dat men in de straten gaat parkeren en overlast bezorgt aan de bewoners. Daarom wil de gemeente deze bezoekers graag naar de parkeervoorzieningen in het Centrum-Noord geleid zien waar meer dan voldoende plaats is.

De gemeente heeft getracht met verwijzingsborden aan de Beneden Oostdijk de bezoekers te sturen naar het Centrum-noord. Dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Waarschijnlijk vallen de borden onvoldoende op en volgen de bezoekers via hun navigatiesysteem de route naar het Centrum-Zuid.

De gemeente Oud-Beijerland heeft De 4 Eijken Advies gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bezoekers te “verleiden” om naar de parkeerterreinen in het noordelijk deel van het centrum te gaan.

Aanpak

De 4 Eijken Advies heeft gekeken naar de bestaande situatie en uitvoerig overleg met de gemeente en het centrummanagement gehad. Daarbij zijn verschillende scenario’s besproken. Het resultaat van dit onderzoek is een eenvoudig dynamisch parkeergeleidingssysteem met VOL of VRIJ melding.

De 4 Eijken Advies heeft het ontwerp van het systeem, het bestek voor de aanbesteding en de aanbesteding voor de gemeente uitgevoerd.

Op dit moment begeleidt De 4 Eijken Advies de gemeente Oud-Beijerland bij de invoering van het parkeergeleidingssysteem.