Project Details

 • Opdracht: Gemeente Goes
 • Project: Toeristisch- Recreatieve Bewegwijzering
 • Type: Advies

Probleemstelling

De gemeente Goes wilde een beeld krijgen van de mogelijke uitvoeringsvormen voor de toeristisch- recreatieve objectbewegwijzering. Gaat de gemeente zelf de borden kopen en onderhouden of besteedt zij dit geheel of gedeeltelijk uit. De aanleiding tot deze vraag is om uniformiteit te brengen in de grote diversiteit aan borden, die er op dit moment staan.

De gemeente Goes heeft De 4 Eijken Advies de opdracht gegeven de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen en een advies uit te brengen wat voor de gemeente Goes de beste optie is.

Aanpak

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de uitvoering van de toeristische bewegwijzering. Met de uitvoering wordt bedoeld: Wie gaat wat en hoe doen en wat betekent dit voor de kosten voor de borden.

Er kunnen 4 opties voor de uitvoering onderscheiden worden:

 1. Koop
 2. Koop met onderhoud

 3. Huur

 4. Lease

Bij elke optie moeten de volgende vragen gesteld worden:

 • Wie bepaalt of een aanvrager aan de criteria voldoet?

 • Wie maakt het bordenplan?

 • Wie handelt de aanvraag af bij de gemeente / provincie / waterschap?

 • Wie betaalt wat?

  •  Hoe ga je de verdeling van de kosten afhandelen?

  •  Hoe ga je om met schades?

 • Wie gaat het systeem beheren?

 • Wie gaat het onderhoud uitvoeren?

 • Hoe houd je het systeem actueel?

Verder moet bij elke optie worden bekeken hoe lokale ondernemers een rol kunnen spelen bij de levering / plaatsing / beheer & onderhoud van deze toeristische bewegwijzering.

Door al deze vragen te projecteren op de situatie in de gemeente Goes is er een rekenkundig model gemaakt wat dit voor de gemeente en voor de individuele deelnemer financieel betekent.