Project Details

  • Opdracht: De Heidehoeve
  • Project: Opstellen Verkeersplan
  • Type: Advies

Probleemstelling

Om de continuïteit te waarborgen wil Groepshotel De Heidehoeve in Someren zijn locatie uitbreiden met een recreatiepark met huisjes. Dit brengt extra verkeersbewegingen met zich mee. De gemeente Someren wil een onderbouwing van het plan met een verkeersplan waarin de verkeersdruk op de omgeving wordt bepaald.

De eigenaar van De Heidehoeve heeft De 4 Eijken Advies benaderd om dit verkeersplan op te stellen.

Aanpak

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Hiertoe kunnen berekeningen worden uitgevoerd op basis van de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 317 (oktober 2012) van het CROW.

Specifiek voor verkeersgeneratie en parkeren heeft het CROW de publicatie, 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' opgesteld. Deze kencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. De kencijfers zijn landelijk (en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot het bepalen van de verkeergeneratie en het benodigde aantal parkeerplaatsen.

Bij het gebruik van kencijfers moet rekening worden gehouden met onder meer de bereikbaarheidskenmerken van de locatie. Ook de stedelijkheidsgraad is van invloed op het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen en dus op de hoogte van het parkeerkencijfer. Onder stedelijkheidsgraad wordt verstaan het aantal adressen per vierkante kilometer. In de vermelde publicatie van het CROW worden parkeerkencijfers weergegeven onderverdeeld naar functies, de stedelijke zone en de stedelijkheidsgraad.

De resultaten van de CROW-cijfers voor De Heidehoeve zijn vervolgens getoetst aan het Verkeersbeleidsplan van de gemeente Someren.