Project Details

  • Opdracht: ACV-Groep
  • Project: Bewegwijzering en Signing Afvalstations
  • Type: Advies / Ontwerp

Probleemstelling

ACV heeft bij De Vier Eijken Advies de vraag neergelegd om een kritische blik op de bewegwijzering op haar hoofdlocatie en het afvalbrengstation aan de Neonstraat te Ede te werpen en met een deskundig advies te komen om ACV te helpen de klantbeleving te verbeteren.

Aanpak

De indeling en wijze van aanleveren van het afval en restore-producten wordt aangepast. ACV heeft zelf een idee hoe deze aanpassing het beste kan worden doorgevoerd, maar wil graag extern advies hoe de bewegwijzering en signing op de hoofdlocatie en het afvalbrengstation beter en duidelijker kan worden om de klantbeleving te verbeteren.

Om een goed beeld van de situatie te krijgen hebben wij op een zaterdag in november ter plaatse de verkeersbewegingen geïnventariseerd. Niet alleen van de auto’s maar ook hoe de bezoekers zich over het terrein begeven. Een aantal van deze bezoekers hebben wij vragen gesteld over de bewegwijzering en signing op het terrein. Tevens hebben wij met enkele medewerkers gesproken.

 

Wij hebben een aantal punten geconstateerd, die de situatie ter plaatse chaotisch  maken en daarmee opstoppingen veroorzaken.

Uit de gesprekken met de medewerkers hebben wij een aantal opmerkingen genoteerd, die wij meegenomen hebben in ons advies.

 

Aan de hand van deze informatie en de informatie die vooraf is versterkt hebben wij de diverse punten in de bewegwijzering en signing onder de loep genomen en daar waar nodig aangepast ofwel qua routing ofwel qua lay-out. Daarbij hebben wij ook de juridische aspecten meegenomen.