Project Details

  • Opdracht: Gemeente Almere
  • Project: Beleid toeristische bewegwijzering gemeente Almere
  • Type: Advies / Begeleiding

Probleemstelling

De gemeente Almere heeft geen actueel beleid voor de lokale bewegwijzering. De afgelopen jaren is echter steeds meer gevraagd om een verbetering van de toeristische bewegwijzering. Deze vraag kwam hoofdzakelijk van de vertegenwoordigers uit het toeristische bedrijfsleven. Ook zijn er nieuwe landelijke en provinciale richtlijnen. De gemeente kan nu ook aansluiten bij deze nieuwe initiatieven op het gebied van (toeristische) bewegwijzering en zo komen tot een uniforme toeristische bewegwijzering in de provincie Flevoland.

Het nieuwe beleid moet leiden tot een uniforme bewegwijzering van de toeristisch/recreatieve objecten.

Aanpak

Deze nota dient als toetsingskader voor de lokale toeristische bewegwijzering. Aan de hand hiervan kunnen objecten en bestemmingen geselecteerd worden die voor toeristische bewegwijzering in aanmerking komen.

Om deze selectiecriteria te kunnen definiƫren hebben gesprekken plaatsgevonden met beleidsmedewerkers van Verkeer en Openbare Ruimte en met ondernemers uit de toeristische sector. Daarnaast is gekeken naar het nieuwe beleid van de provincie Flevoland voor de toeristische bewegwijzering.

Belangrijk bij de aanpak was de structuur van de gemeente Almere in diverse delen (Stad, Haven, Poort, Hout e.d.). Dit had ook invloed op het selectiecriterium voor objecten binnen en buiten de bebouwde kom.

Het eerste concept is gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van de toeristische sector. De daar gegeven input is verwerkt in het uiteindelijke beleidsstuk.