Project Details

  • Opdracht: Sign-Partners bv
  • Project: Gerechtsgebouw Breda
  • Type: Begeleiding

Probleemstelling

Begeleiding gehele traject voor de bewegwijzering van het nieuwe Gerechtsgebouw te Breda.

Werkvoorbereiding, inkoop en projectleiding incl. aansturing monteurs.

Aanpak

Aan de hand van het bestek alle verschillende typen borden uitgewerkt en ondergebracht bij de verschillende leveranciers.

Montage in samenwerking met de projectleider van Visser & Smit Bouw, de aannemer van de bouw.